Niezależnie od przedmiotu edukacji, najważniejszym zadaniem na etapie przedszkolnym, jest wzbudzenie w dziecku ciekawości i zarażenie go pasją do nauki. Podobnie jest z matematyką. Ten etap jest niezwykle istotny do budowania podstaw dalszego zdobywania wiedzy, jednak należy pamiętać, że jest to proces, który postępuje we własnym tempie. Edukacja matematyczna jest niezwykle istotna, ale nie oczekujmy od dzieci, że będą od razu sprawnie dodawać i odejmować w ogromnym zakresie czy wykonywać skomplikowane działania matematyczne. Na wszystko przyjdzie pora, a przedszkole to czas na zbudowanie do tego podstaw.

Edukacja matematyczna to nie tylko nauka cyferek

Słysząc edukacja matematyczna w przedszkolu, z całą pewnością Twoim oczom ukazuje się dziecko, które liczy i rozpoznaje cyferki, najpewniej w zakresie do 10. Jednak edukacja matematyczna na tym etapie to o wiele więcej. Przedszkole jest właśnie momentem, w którym dzieci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu porównań, przeliczania czy czasu i pieniędzy. Wbrew pozorom dzieci na co dzień, w zwykłych sytuacjach które mogą spotkać każdego, mierzą się z całą masą problemów z zakresu matematyki. Nauka królowej nauk pomaga więc dziecku nie tylko w sprawnym liczeniu, ale także uczy analizować i wyciągać wnioski, a także lepiej orientować się w czasie i przestrzeni. Matematyka ma także wiele wspólnego z rozwojem emocjonalnym. Pomaga w radzeniu sobie z niejasnymi sytuacjami, w rozwiązywaniu konfliktów, a także rozwija wyobraźnię.

Dlaczego okres przedszkolny jest tak ważny w procesie nauki matematyki?

Dzieci w tym okresie posiadają naturalne predyspozycje do przyswajania wiedzy i rozwijają się zdecydowanie szybciej. Dlatego właśnie ten etap ich życia ma ogromny wpływ na kształtowanie dalszej wiedzy, a odpowiednio wykorzystany może stanowić solidny fundament dla dalszej nauki. W przedszkolu dzieci powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki do radosnego przyswajania wiedzy w sposób dopasowany do ich możliwości. Aby dzieci w efektywny sposób przyswajały nową wiedzę, musi ona zostać podana w atrakcyjny dla nich sposób. To właśnie najważniejsza rola nauczycieli: wybór odpowiedniej metody i formy, która będzie ciekawa i rozwojowa. W tym wieku idealnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe, podczas których dziecko w naturalny sposób przyswaja nową wiedzę.

Zabawy matematyczne sposobem na rozwój

Zabawy matematyczne wpływają na rozwój wielu aspektów, nie tylko pomagają w nauce matematyki. Dodatkowo są atrakcyjną formą dla dzieci, jak to się mówi przyjemne z pożytecznym. Właśnie dlatego warto wprowadzić tę formę już od najmłodszych lat czyli w czasie edukacji przedszkolnej. Warto jednak trzymać się jednej zasady: poziom trudności zabaw powinien być dostosowany do aktualnego poziomu rozwoju dziecka. W przeciwnym razie, zamiast radości i chęci nauki wywołamy w dziecku jedynie frustrację i niechęć.