Przedszkole jest niezwykle ważnym etapem w rozwoju dziecka, dzięki któremu uczy się nie tylko relacji międzyludzkich, ale poznaje także nowe umiejętności, które w przyszłości mogą okazać się dla niego początkiem zawodowej kariery. Jak jeszcze ta instytucja wpływa na rozwój dziecka?

Zastanawiasz się, jakie korzyści niesie za sobą obecność dziecka w przedszkolu? Czy warto zapisać do niego swojego malucha? Wieloletnie doświadczenie pedagogów, jak i psychologów pokazują, że przedszkole to miejsce, w którym dziecko ma niepowtarzalną okazję do rozwoju, a także do nawiązania relacji.

Zalety przedszkola

Potocznie o przedszkolu myśli się jako o miejscu, które przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Trudno się z tym nie zgodzić, bowiem na swój sposób jest to pierwszy etap edukacji, gdzie podobnie jak w późniejszych latach, także odbywają się zajęcia z muzyki, plastyki czy angielskiego, które dla malucha są delikatnym preludium do poważniejszych zajęć.

Od samego początku Inspiracja zakładała spójne funkcjonowanie tych dwóch poziomów edukacyjnych. Na etapie przedszkola kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych przedszkolaków. Przez lata wypracowaliśmy autorskie programy współpracy przedszkola ze szkołą, takie jak „MOST”, „Pierwszy dzwonek”, pozwalające wychowankom przedszkola na swobodne przejście do szkoły.

W życiu Inspiracji ogromną rolę odgrywają rodzice. Są oni częścią naszej wielkiej rodziny, która współpracuje, rozumie i wspiera się w każdej sytuacji.

Nauka w przedszkolu to przede wszystkim zabawa, podczas której maluch poznaje relacje międzyludzkie, uczy się tolerancji, wspólnych zabaw i integruje się z rówieśnikami, od których czerpie inspiracje tak do zabaw, jak i do dalszego rozwoju.

Nauka samodzielności i działania w grupie

I to właśnie współdziałanie w grupie jest niezwykle ważnym etapem rozwoju malucha, który zaowocuje także na późniejszych etapach w życia, szczególnie gdy będzie już dorosły. Ale grupowe zabawy to także nauka samodzielnego podejmowania decyzji, kształtowanie charakteru i przede wszystkim – odkrywanie własnych pasji i zainteresowań.

Rozwój wyobraźni i kreatywności dzięki zajęciom plastycznym czy muzycznym jest uzupełniony przez rozwój kompetencji językowych – to właśnie w przedszkolu maluch szybko uczy się słów: przepraszam, dziękuję, proszę, ale też zaczyna odróżniać emocje, dzięki czemu radość z zabaw, jak i z przebywania z innymi dziećmi staje się coraz większa.

Eksploracja świata, czyli poznawanie świata w przedszkolu

Pomimo zdolności i ogromnej wiedzy rodzice czy dziadkowie nie mają możliwości pokazaniu dziecku wielu rzeczy – wynika to z braku czasu, jak i z braku podstawowych narzędzi, które obecne są w przedszkolu.

Choć to brzmi banalnie, przedszkole naprawdę poszerza horyzonty. Uczy myślenia, pozwala zdobywać wiedzę, chłonąć nowe informacje. Tu dziecko dowiaduje się, co to jest Marzanna i po raz pierwszy przeżywa powitanie wiosny. Może zbierać w ogrodzie kolorowe liście i wraz z panią ułożyć swój pierwszy zielnik.

Bazując na wielu narzędziach edukacyjnych pedagodzy są w stanie zainteresować maluchy otaczających ich światem, ale zabrać ich także w podróż dokoła świata zapraszając na wspólny pokaz slajdów czy przeglądając ilustrowany atlas samochodów.

Wiedza pedagogiczna, doświadczenia, a także pasja pedagogów sprawia, że są oni wstanie nie tylko rozwinąć u dzieci niepohamowaną chęć eksploracji świata, ale przede wszystkim pomóc im w rozwoju umiejętności tak i kreatywnych, jak i społecznych.

Podsumowując, przedszkole:

  • przygotowuje maluchy do nauki w szkole podstawowej;
  • uczy samodzielności, ale też i działania w grupie rówieśników;
  • jest doskonałym miejscem do poznawania świata tego bliskiego, jak i dalekiego;
  • rozwija wyobraźnię i uczy logicznego myślenia;
  • daje możliwość rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia dodatkowe – taniec, judo, zajęcia ruchowe itd.

Dbając o prawidłowy rozwój swojego dziecka warto zatem zapisać go do placówki przedszkolnej, aby mógł cieszyć się z kontaktu ze swoimi rówieśnikami, ale też by mógł rozwijać swoje liczne pasje.

Serdecznie zapraszamy do Inspiracji wszystkie dzieci i rodziców. Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony rodziców i nauczycieli oraz właściwym relacjom z rówieśnikami, dziecko jest w stanie poradzić sobie z czekającymi go obowiązkami i w krótkim czasie odnosić sukcesy.