Dyrekcja przedszkola

mgr Małgorzata Nowak

Dyrektor Przedszkola oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja 

Drodzy Rodzice !

Z wielką radością przyjęłam zaproszenie do współtworzenia pierwszego w Polsce przedszkola o profilu filozoficzno-etycznym, kształtującego kreatywności u dzieci. Miejsca przyjaznego, w którym każdy mały człowiek traktowany jest wyjątkowo!

Od wielu lat jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, pracowałam zarówno w placówkach państwowych jak i niepublicznych, we wszystkich grupach wiekowych. Praca z dziećmi i dla dzieci jest zawsze ogromną radością, inspiracją i daje wiele satysfakcji.

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam tam studia licencjackie na kierunku Pedagogika oraz uzyskałam tytuł magistra z zakresu Psychopedagogiki. W tym samym czasie ukończyłam studium Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Techniki Prac Biurowych. Następnie podjęłam studia podyplomowe na kierunku Wychowanie Przedszkolne w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji ugruntowałam na kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Swoje kwalifikacje poszerzyłam studiując podyplomowo Edukację Wczesnoszkolną. W 2021r uzyskałam tytuł nauczyciela dyplomowanego.

W 2003 roku objęłam stanowisko dyrektora w nowopowstającym Polsko-Angielskim Przedszkolu Artystycznym „Akadero”. Zajmowałam się tworzeniem tej placówki, dbałam o jej rozwój i prestiż.

Za jedno z największych osiągnięć, docenieniających moją pracy pedagogiczną, uważam zdobycie I miejsca i prestiżowego tytułu „Dyrektor Roku 2011” w konkursie organizowanym przez Instytut Raabe pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w kategorii „Rodzice w przedszkolu – metody i formy współpracy”.

Od 2012 r pracuję w Niepublicznym Przedszkolu Inspiracja. Myślę, że moja wiedza, doświadczenie i umiejętności są zauważalne w działaniach naszej placówki. Dokładam wszelkich starań, by dzieci rozpoczynające edukację w Inspiracji, czuły się otoczone opieką serdecznej, wykwalifikowanej kadry, by traktowały to miejsce jak drugi dom, by mogły odkrywać tutaj swoje pasje i mieć jak najlepsze warunki do zabawy i nauki. Dbam o codzienną harmonię w Przedszkolu, bo tylko w takim miejscu budzi się ufność rodziców i radość dzieci z wzajemnego przebywania ze sobą oraz ich chęć do własnych poszukiwań.

Prywatnie interesuję się psychologią, pedagogiką i medycyną. Bardzo lubię ludzi i każde spotkanie z nimi jest dla mnie fantastycznym doświadczeniem. Jestem mężatką i mam 20 letniego syna.

Wierzę, że życie człowieka znaczy coś tylko wtedy, gdy dzięki niemu życie innych staje się piękniejsze, pogodne i wartościowe. Mam nadzieję, że w INSPIRACJI zrealizuje się wiele z moich zawodowych marzeń. Serdecznie zapraszam do nas wszystkie dzieci, by przez życie szły z UŚMIECHEM!

Małgorzata Nowak