14/04/19

h zajęciach tańca prowadzonych przez firmę Shape Academy- Lista zapisu znajduje się w sekretariacie placówki.