Idea przedszkola

Decyzję o powstaniu naszej placówki podjęliśmy już wiosną 2011 roku – jako przedsiębiorcy, mieszkańcy Białołęki, a przede wszystkim Rodzice.
Dla naszych dzieci poszukiwaliśmy przedszkoli, a później szkół, które spełniałyby funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną – w pełnym tego słowa znaczeniu. Zauważamy potrzeby i braki, zarówno w samej infrastrukturze edukacyjnej na Białołęce, jak i funkcjonującym systemie nauczania. Na podstawie analizy potrzeb rodzin z małymi i starszymi dziećmi – naszych znajomych i przyjaciół, postanowiliśmy stworzyć nowe miejsce dla dzieci: ekologiczne, zarządzane zgodnie z ideą nowoczesnej pedagogiki holistycznej, wspierające zarówno dzieci, jak i dorosłych – w ich odpowiedzialnej pracy Rodzica.

W INSPIRACJI pragniemy nauczać w duchu:

 • wyrażania siebie i swojej odrębności poprzez indywidualne talenty, inteligencję i intuicję,
 • odważnego, niezależnego myślenia,
 • twórczej radości i energii,
 • gotowości do rozumienia potrzeb innych, empatii i miłości,
 • współpracy,
 • troski o sprawiedliwość,
 • ekologii i świadomości współzależności świata przyrody oraz ludzkiego życia,
 • szacunku dla życia we wszelkich jego przejawach, poczuciu jedności z całą planetą,
 • koncentracji, harmonii i spokoju wewnętrznego,
 • ideałów olimpijskich w sporcie, szacunku do przeciwnika i gry fair play.

Nasi wychowawcy i nauczyciele będą realizować program edukacyjny zgodny z podstawą programową MEN, rozszerzony o autorski „Projekt INSPIRACJA”. Pragniemy upowszechniać nauczanie oparte o założenia pedagogiki holistycznej, w myśl której nauczyciel/wychowawca:

 • emanuje głęboką życzliwością, mocą i energią twórczą,
 • pomaga przezwyciężać szkodliwe oddziaływania, którym bezustannie podlega subtelna i wrażliwa osobowość każdego dziecka,
 • pozostaje w kontakcie i poczuciu głębokiej więzi z każdym podopiecznym,
 • jest świadomy i wyczulony na potrzeby, odmienność i zdolności każdego dziecka,
 • jest uważny i właściwie diagnozuje trudności dziecka oraz wskazuje najlepsze drogi pomocy,
 • w procesie dydaktycznym uwzględnia zarówno uwarunkowania fizyczne, środowiskowe, emocjonalne, osobowościowe jak i predyspozycje fizyczne każdego dziecka,
 • zawsze postrzega sytuację dziecka w kontekście jego rodziny, społeczności lokalnej i światowej,
 • rozbudza w dzieciach chęć do współuczenia się i współtworzenia,
 • stale rozwija własny potencjał twórczy.

3 września 2012 roku rozpoczęliśmy naukę przedszkolną w grupach 3, 4 i 5-latków.

W trakcie rozwoju naszej placówki będziemy systematycznie rozbudowywać nasz autorski program edukacyjny, realizując założenia pedagogiki holistycznej.

Ponadto, poprzez bogaty program warsztatowy z takich dziedzin jak taniec, muzyka, teatr czy sztuki plastyczne, pragniemy uświadamiać dzieciom, że każde z nich posiada jedyne w swoim rodzaju zdolności intelektualne, emocjonalne, fizyczne i duchowe. Każde z nich jest twórcze i posiada nieograniczone możliwości uczenia się i kreacji.
Ofertę zajęć dodatkowych będziemy systematycznie poszerzać – zgodnie z potrzebami dzieci i oczekiwaniami Rodziców.

Jeżeli pragniecie Państwo, aby dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, warsztatach lub treningach, jakich nie znaleźliście w naszej ofercie, a uważacie je za wartościową formę nauki i zabawy – prosimy o kontakt. Wszystkie propozycje weźmiemy pod uwagę.