Innowacyjna edukacja

INNOWACYJNA EDUKACJA czyli pierwsza taka Placówka w Polsce.

Czym wyróżnia się nasze Przedszkole?
Czym tak naprawdę jest „Projekt INSPIRACJA”?
Jakie korzyści dla dzieci płyną z realizacji tego całkowicie innowacyjnego i pierwszego w Polsce programu edukacyjnego?

„Projekt INSPIRACJA” polega na nauczaniu dzieci zgodnie z podstawą programową MEN, w sposób zintegrowany z jednoczesnym nauczaniem etyki, filozofii i kreatywności.
Co to oznacza w praktyce? Dzieci podczas codziennych zajęć będą jednocześnie rozwijać swoje kompetencje w zakresie zdolności do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, uczyć się zasad postępowania etycznego i filozoficznej ciekawości świata.
Naszą ideą nie było tworzenie kolejnych bloków zajęć i wydłużanie dnia nauki o dodatkowe godziny – czas zajęć poza przedszkolnych chcieliśmy pozostawić dzieciom na ich indywidualne pasje.

Historia poucza bowiem, że bardzo często właśnie podczas dziecięcej zabawy rodzili się geniusze, którzy podzielili się owocami swoich dziecięcych inspiracji dopiero jako ludzie dorośli. Nie chcemy narzucać dzieciom rodzaju zabaw i popołudniowej aktywności. Bardziej zależy nam na tym, aby stworzyć im scenę, na której będą samodzielnie poszukiwać i doświadczać świata, niczym mali aktorzy w wielkiej sztuce, jaką będzie ich dalsze życie. Jednakowoż, jako ludzie dorośli, odpowiedzialni za kształcenie i inspirowanie małych ludzi, zdajemy sobie sprawę z wartości dydaktycznego inspirowania dzieci. Dlatego, niczym Arystoteles, szukając złotego środka, zadaliśmy sobie pytanie, czy między nauczaniem przedszkolnym, a nauczaniem kreatywności, etyki i filozofii istnieją punkty wspólne. Takie, które umożliwią jednoczesne nauczanie podstawy programowej z korzyścią dla dzieci.

Problem polegał jednak na tym, że nie umiano pokonać pewnego progu abstrakcji – mówiono, że albo uczymy matematyki, albo polskiego, albo filozofii czy kreatywności. Tymczasem nie tylko można, ale należy uczyć tych przedmiotów integralnie. Należy pamiętać o tym, że ich podział jest podziałem dydaktycznym, a nie podziałem rzeczywistym. Świat bowiem jest całością, a nie zbiorem odseparowanych od siebie elementów. W świecie sprawnie będzie poruszał się ten, kto będzie postrzegał rzeczywistość jako całość. Ten, kto będzie rozumiał, że jego działanie w jednej dziedzinie pociąga za sobą skutki w drugiej. I nie jest to tylko kwestia indywidualnego szczęścia i samodoskonalenia – to również znak ewolucji społecznej. Na rynkach pracy poszukuje się dziś osób o zdolnościach do horyzontalnego i holistycznego postrzegania. Tych ludzi w Polsce jest mało, gdyż latami zaniedbywano wyzwania szkolnej edukacji, kwitując to stwierdzeniem: „jak dorośniesz, to się nauczysz”. Problem w tym, że tych właśnie kompetencji, tj. kreatywnego i innowacyjnego myślenia, filozoficznej ciekawości świata i zasad etycznego postępowania, człowiek uczy się nie na studiach, lecz na początku swojej edukacji – gdy zostaje zainspirowany do twórczego myślenia o świecie, gdy uczy się myśleć o świecie nie jak o przeszkodzie, lecz jako szansie, którą dostał od życia. I właśnie do takiego sposobu myślenia ma inspirować „Projekt INSPIRACJA”.

„Projekt INSPIRACJA” obejmuje w pierwszej fazie jego realizacji nauczanie w grupach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej. W dalszym etapie zostanie rozszerzony o kolejne szczeble nauczania.