Kadra

 

mgr Joanna Kucińska – nauczyciel wychowawca w Przedszkolu Inspiracja od 2012 roku. Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: filologia polska, specjalizacja nauczycielska oraz Podyplomowych Studiów Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. Nieustannie dokształcam się i staram się sukcesywnie podnosić poziom moich kompetencji zawodowych. Jestem instruktorem Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień. Ukończyłam szereg kursów zawodowych i kwalifikacyjnych, m.in.: 

„Wstęp do sensoplastyki”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, „Bajkoterapia kliniczna” oraz „Drama w przedszkolu i szkole podstawowej”. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym daje mi dużo satysfakcji. Kreatywność dzieci, ich sposób postrzegania świata i szczerość są dla mnie inspiracją i motywacją do twórczego działania.

mgr Paulina Piasecka– nauczyciel wychowawca w Przedszkolu Inspiracja od 2019 roku. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Drugi kierunek studiów licencjackich, który ukończyłam to Pedagogika Resocjalizacyjna na tej samej uczelni. Jestem również absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Systematycznie staram się podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach, webinariach, a także poprzez czytanie literatury z zakresu pedagogiki oraz psychologii. 

Swoją przygodę w zawodzie rozpoczęłam w 2013 roku. Praca z dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji, ponieważ każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania, a także dużo radości. 

Czas wolny spędzam aktywnie, lubię jeździć na rowerze, spacerować a szczególnie po naszych polskich górach. 

mgr Małgorzata Zawidzka – nauczyciel wychowawca w Przedszkolu Inspiracja od 2017 roku. Ukończyłam studia wyższe na kierunku Pedagogika o specjalności rewalidacja z terapią pedagogiczną oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także studia podyplomowe o specjalności Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika oraz Zarządzanie Oświatą.  Ukończyłam kursy: „Trening Umiejętności Społecznych”; „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”, „Sensoplastyka-wstęp”. Uczestniczyłam w wielu warsztatach i szkoleniach doskonalących dla nauczycieli. Pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego od 2013 roku. Cenię sobie kontakt z naturą, która wycisza, koi zmysły i relaksuje. Wolny czas lubię spędzać na spacerach po lesie i górach.

mgr Patrycja Pawlaczyk-Lewandowska– nauczyciel wychowawca w przedszkolu Inspiracja od sierpnia 2023roku. Ukończyłam studia wyższe na kierunku Pedagogika o specjalności psychopedagogika na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, studia podyplomowe edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz pedagogika specjalna        w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Jestem Terapeutą Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia , a także Trenerem Grafomotoryki. Od kilku lat jestem certyfikowanym trenerem Pozytywnej Dyscypliny Wczesnego Dzieciństwa oraz posiadam licencję Glottodydaktyki Ojczystojęzycznej i Glottoterapii. W swojej 15 letniej pracy jako nauczyciel-wychowawca uczestniczyłam w wielu warsztatach i szkoleniach doskonalących dla nauczycieli m.in. Trening bazowych funkcji słuchowych, Arteterapia- zmysłami w emocje, Metoda dobrego startu, Nauczyć czytać-przygotowanie do czytania. Czas wolny lubię spędzać z rodziną, czytając dobrą książkę oraz podróżując.

 

Asystenci nauczycieli wychowawców:

Marlena Góral,

Luiza Mierzejewska,

Katarzyna Połaska,

Natalia Ciesielczyk.

 

Nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja pracujący w Przedszkolu Inspiracja:

Nauczyciel j. angielskiego : mgr Marzena Semik,

Nauczyciel rytmiki – mgr Jacek Lis

Nauczyciele zajęć sportowych: mgr Katarzyna Ożyło Żółcińska

Specjaliści:

Neurologopeda: mgr Aleksandra Kuszneruk 

Psycholog terapeuta: mgr Agnieszka Stecyszyn

 

Z daleka od zgiełku i gwaru miasta, przy wąskiej drodze,
w pobliżu lasów, znajduje się miejsce niezwykłe…

Kolorami i pięknymi przedmiotami w środku usłane, a w nim, kiedy
tylko świtu blask przywita dzień, zjawiają się zawsze uśmiechnięte
dzieci i inspiracyjni nauczyciele.

W tym oto miejscu tworzą oni wielką rodzinę pełną ciepła,
życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych. Towarzyszy jej jeden
wspólny cel, jakim jest rozbudzenie w dzieciach miłości do
mądrości i wiedzy. Wszyscy, bowiem inspiracyjni nauczyciele
wiedzą, że droga do mądrości usłana jest wielkimi wartościami,
o których zdarza się, że współczesny świat zapomina, oni zaś nigdy.
Nauczyciele Inspiracji to przewodnicy, którzy starają się prowadzić
dzieci w duchu tych wartości tak, aby i one nie przeminęły
zapomniane. Sprawiedliwość, wytrwałość w dążeniu do celu,
szacunek do drugiego człowieka, ale także wrażliwość i
poszanowanie dla wszystkich istot żywych, to hasła, które tworzą
niezwykłą w swojej codzienności inspiracyjną rzeczywistość.
W niej, zaś wszystko, co czynią nauczyciele przepełnione jest
duchem kreatywności, którego nie zmąci towarzysząca od zarania
dziejów zasada zmienności, panta rhei.

Inspiracja to miejsce,
w którym za każdą zmianą podąża się z uśmiechem
i pewnością, że dzięki zdobywanej wspólnie wiedzy niemożliwe staje się możliwym