Kontakt

INSPIRACJA Niepubliczne Przedszkole
ul.Mehoffera 90, 03-118 Warszawa

NIP 524 279 36 27

Sekretariat
tel.: 22 889 57 27
e-mail: info@inspiracja-edu.pl

Hanna Sowińska – Dyrektor Inspiracji
tel.: 508 615 003

Małgorzata Nowak – Dyrektor ds. edukacji przedszkolnej
tel.: 508 615 004

INSPIRACJA Niepubliczne Przedszkole

Mehoffera 90, 03-118 Warszawa