Organizacja grup

Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo dzieci w czasie zabawy i nauki liczba podopiecznych w grupie jest dostosowana do wielkości poszczególnych sal.

Dzieci przyjmowane są do odpowiednich dla siebie grup wiekowych: 3, 4, 5 i 6 latków.
Grupy będą liczyć do max. 18 dzieci.

Nad każdą grupą czuwa 2 wychowawców.