Poradnia psychologiczna i logopedyczna

Psycholog  : Agnieszka Stecyszyn
„Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się” (Aldous Huxley).
Neurologopeda: Aleksandra Kuszneruk
,,Praca i duma z tego co się robi jest źródłem szczęścia i powinna nim być” (Mahatma Gandhi).
Godziny pracy psychologa:

piątek: 10:00 – 15.00

Konsultacje z rodzicami:  środa w godz.: 15:00 – 17:00- po zapisaniu się na listę.

Cel i główne zadania psychologa:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 • Wstępne rozpoznawanie obszarów deficytowych.
 • Obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli, umożliwiającym.in. diagnozę zachowań społecznych dzieci w dużej grupie rówieśniczej, nawiązywania relacji rówieśniczych, sposobu podejścia do zadań dydaktycznych, umiejętności skupienia uwagi.
 • Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Działania ukierunkowane na rozwój struktury „ja” (warsztaty, zajęcia grupowe, terapeutyczno-wychowawcze, psychoedukacyjne, z elementami treningu socjoterapeutycznego).
 • Działania korekcyjno – kompensacyjne.
 • Konsultacje dla Kadry Przedszkola i Szkoły oraz konsultacje dla Rodziców.

 

mgr Aleksandra Kuszneruk- logopeda
Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku logopedia. Ukończyła także studia na kierunkach: pedagogika specjalna- terapia zajęciowa, pedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach dla nauczycieli i logopedów. Pracuje z dziećmi od 10 lat. Prywatnie jest mamą 2- letniego Jędrusia.
 
Cel i główne zadania zajęć logopedycznych:
 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, prozodycznej.
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • Usprawnianie techniki czytania i pisania.

W ramach czesnego:
• Diagnoza logopedyczna – przeprowadzana we wrześniu (bądź w innym miesiącu dla nowo przyjętych)
• Zajęcia grupowe – odbywają się raz w tygodniu po 30 min

Zajęcia dodatkowo płatne :
• Indywidualna terapia logopedyczna po uzgodnieniu z rodzicami