Rekrutacja

Zgłoszenia dzieci do Przedszkola INSPIRACJA, przyjmujemy mailowo, a także w Sekretariacie Przedszkola:
ul. Mehoffera 90, Warszawa-Białołęka w ciągu całego roku.

Przyjęcia do Przedszkola prowadzone są na zasadzie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc.
W przypadku braku miejsc tworzone są listy dzieci oczekujących na przyjęcie do Przedszkola – lista rezerwowa.

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka jest podpisanie umowy cywilno-prawnej między rodzicami lub prawnymi opiekunami a Dyrektorem placówki oraz uiszczenie opłaty wpisowej w terminie wskazanym przez placówkę.

Nadal istnieje możliwość zapisu dzieci na bieżący rok szkolny. Możliwość rozpoczęcia edukacji od zaraz.

W sprawie wolnych miejsc prosimy o kontakt telefoniczny 500 112 116.