Zajecia adaptacyjne

Drodzy Rodzice!

Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w Przedszkolu bywają trudne. Jest to czas zmian, które wiążą się niekiedy z silnymi przeżyciami.

Dzieci i ich Rodziców pragniemy przygotować na powitanie Przedszkola. Dlatego proponujemy różnorodne formy zajęć sprzyjających adaptacji.

 

  • Indywidualne spotkanie Rodziców z Dyrekcją Placówki. Do zmiany środowiska przez dziecko przygotowujemy najpierw rodziców przyszłych wychowanków . W czasie indywidualnej rozmowy, zwykle przed rozpoczęciem edukacji, rodzice zapoznają się z organizacją i trybem życia w przedszkolu, przyszłymi nauczycielami ich dzieci, wymaganiami przedszkola. Swobodna rozmowa, to także możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących Rodzica pytań oraz wymiany informacji między zainteresowanymi. Spotkanie takie jest niezmiernie ważne. Rodzice, jako podstawowe ogniwo procesu wychowawczego są odpowiedzialni nie tylko za wychowanie dziecka, ale to oni będą kształtować jego stosunek emocjonalny do przedszkola.
  • Pierwszy kontakt dziecka z przedszkolem – to wspólna wizyta rodziców i przyszłego wychowanka w placówce. Dziecko w tym czasie poznaje nowe otoczenie. Rodzic (gwarant bezpieczeństwa) jest źródłem wszystkich informacji dla trzylatka.
  • Drzwi Otwarte – Będziecie Państwo mieli możliwość zapoznania się z opracowanym dla naszej INSPIRACJI systemem pracy i kadrą pedagogiczną, obejrzeć placówkę od „ środka” oraz wspólnie z dzieckiem wziąć udział w ciekawych zajęciach i zabawach w grupie. Dni Otwarte organizowane są systematycznie w ciągu całego roku szkolnego.
  • Akuku! – Przedszkole na wiosnę – cykl zajęć adaptacyjnych, przygotowujących dziecko do wejścia w edukację przedszkolną.
  • „Przedszkole tuż , tuż…” – adaptacja wszystkich dzieci w grupie w ostatnim tygodniu sierpni.
  • Adaptacja dziecka w trakcie trwania roku dydaktycznego/ dołączenie dziecka do już istniejącej grupy .

 

Celem różnorodnych form adaptacyjnych jest m.in. ułatwienie maluchowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Nasi nauczyciele nastawieni są na indywidualne potrzeby każdego dziecka. Zawsze kierujemy się zasadą, że dziecko nie musi robić niczego, czego się lęka lub, na co nie ma ochoty.