Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego

Program edukacyjny, warsztaty, zajęcia i imprezy dla dzieci prowadzone w ramach czesnego:

 

 • realizacja podstawy programowej MEN
 • zajęcia z języka angielskiego / 5 razy w tygodniu po 20 minut w grupach 3 i 4 latków, po 30 minut w grupach 5 i 6 latków
 • gimnastyka buzi i języka- zajęcia logopedyczne grupowe 1 raz w tygodniu
 • warsztaty teatralne – blok warsztatowy / raz w ciągu roku szkolnego
 • bajkoterapia/muzykoterapia/artterapia / systematycznie w ciągu roku szkolnego
 • zajęcia ruchowe, gimnastyczne na sali gimnastycznej / systematycznie w ciągu roku szkolnego
 • warsztaty muzyczne – blok warsztatowy / 2 razy w ciągu roku szkolnego
 • warsztaty plastyczne – blok warsztatowy / 2 razy w ciągu roku szkolnego
 • warsztaty kulinarne – blok warsztatowy / 4 razy w ciągu roku szkolnego
 • wyjątkowe spotkania z ludźmi ze świata sztuki, teatru muzyki, sportu, spotkania z ludźmi z różnych zawodów  / systematycznie w ciągu całego roku szkolengo np.: „Bajkowa Babcia, Bajkowy Dziadek”, „Pan Policjant”, „Strażak”
 • uroczystości z okazji świąt: Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci i Dziadka, Bożego Narodzenia, Karnawału, Dnia Wiosny i in.,
 • współpraca przedszkola ze szkołą w ramach programu wychowawczego „Most” / systematycznie w ciągu roku szkolego
 • wycieczki: Przedszkole pokrywa koszty dojazdu dzieci do wszystkich atrakcji w obrębie miasta. Bilety wstępu do teatru/kina/Muzeum Kopernika/in., opłacane są przez Rodziców.
 • opieka medyczna – profilaktyczne badanie w ciągu roku
 • opieka psychologa, pedagoga i logopedy – czuwających nad pracą dydaktyczną nauczycieli, hospitujących zajęcia i regularnie monitorujących postępy edukacyjne dzieci.
 • Kontynuujemy projekt edukacyjny„ J. hiszpański w przedszkolu” – W ramach projektu „MOST” mającego na celu łagodną i harmonijną adaptację przyszłych uczniów szkoły podstawowej, Szkoła Inspiracja zaprasza dzieci z zerówki na zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego prowadzone systematycznie w każdym miesiącu.

Dodatkowo płatne

Zajęcia dodatkowo płatne w roku szkolnym 2016/2017.

Koszt zajęć uzależniony jest od liczby dzieci w grupie.
Odpłatność za poszczególne warsztaty i zajęcia dodatkowe będzie odpowiadała aktualnym średnim cenom obowiązującym w przedszkolach na Białołęce.

 

 • MathRiders – nauczanie matematyki dla dzieci przedszkolnych: cena kursu : 3 latki, 4-5 latki – 85zł miesięcznie płatne przez 9 miesięcy (32 zajęcia). Cena obejmuje podręczniki (dot.4-5 latków), płytę CD, kolorowy plecaczek (dot. 4-5 latków), okresową informację dla rodziców o realizowanym materiale, pisemną informację o osiągnięciach dziecka – na koniec roku szkolnego.
 • zajęcia z drugiego języka obcego (hiszpański/włoski):
  1 lub 2 razy w tygodniu (wg deklaracji), każdorazowo po 30 minut / 40 zł za zajęcia
 • nauka gry na pianinie/keybordzie:
  1 raz w tygodniu po 30 minut / 40 zł za zajęcia
 • judo
  1 raz w tygodniu po 30 minut / 65 zł za miesiąc
 • taniec: 
  1 raz w tygodniu po 30 minut / 45 zł za miesiąc
 • gimnastyka korekcyjna – zajęcia indywidulane lub grupowe ( cena za zajęcia 45 zł)
 • zajęcia ruchowe wg metodyki ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  raz w tygodniu po 30 min/ 45 zł za miesiąc
 • konsultacja psychologiczna 
  45 minut / 60 zł
 • terapia logopedyczna 
  30 minut / 45 zł
 • wycieczki : bilety wstępu do teatru/kina/Muzeum Kopernika/in. – opłacane są przez rodziców. Szkoła pokrywa koszty dojazdu dzieci do wszystkich atrakcji w obrębie miasta