Opłaty

Czesne w roku szkolnym 2021/22 wynosi 850 zł .
Opłata wpisowa: 790 zł płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola
W przypadku zapisu rodzeństwa Rodzic zwolniony jest z opłaty wpisowej za drugie i każde kolejne dziecko

Przedszkole na GODZINY:

Cena karnetu wynosi 350zł. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu na 30 godzin.

Nr konta INSPIRACJA:
UWAGA NOWY NR KONTA!!!
78 1050 1012 1000 0090 3165 0576
treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

 

Komplet podręczników i materiałów dydaktycznych DIDASKO / WSiP opłata jednorazowa na cały rok szkolny:

Cena zależy od wydawnictwa i pakietu przewidzianego dla określonej grupy wiekowej.

Ubezpieczenie
Każde dziecko objęte jest ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu zapisu dziecka do Przedszkola do końca roku szkolnego. w oparciu o polisę zawartą przez Placówkę z danym ubezpieczycielem. Opłatę za ubezpieczenie ponoszą Rodzice jednorazowo, w terminie wskazanym przez Właściciela Placówki niezależnie od obowiązku uiszczenia innych opłat.

Wyżywienie:
Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci pozostających w przedszkolu do godziny 16.00 (3 posiłki) wynosi: 16 zł. Obejmuje ona cenę śniadań – 3zł, obiadu z dwóch dań – 10zł i pierwszego podwieczorku- 3zł.
Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci pozostających w przedszkolu do godziny 18.00 (4 posiłki) wynosi: 17 zł. Zapewniamy dodatkowo drugi podwieczorek  w cenie 2zł.
Istnieje możliwość dopłaty do posiłków dla dzieci alergicznych w wysokości 3 zł – posiłki takie będą przygotowywane wg Państwa wytycznych.